Igor Omerza portret

Igor Omerza

Igor Omerza, magister ekonomskih znanosti, je bil v 80. letih XX. stoletja aktiven predstavnik opozicije prejšnjemu režimu in aktiven politik po padcu socializma in osamosvojitvi Slovenije.

Bil je poslanec v slovenskem parlamentu in podžupan Ljubljane. Je avtor številnih člankov o politiki in ekonomiji in trinajstih knjig, večinoma o slovenski tajni politični policiji (ponarodelo Udbi).

Sedaj je pred izzidom tudi njegova knjiga Teorija vrednosti in kriptovalute (Theory of Value and Cryptocurrencies).

Številke govorijo zase

Gre za obsežno trilogijo z naslovom Temna stran Dela. Sestavljajo jo tri knjige, ki bodo skupaj obsegale okoli 800 strani.

Prva knjiga obsega 251 strani in jo sestavlja pet poglavij.

Na začetku je tudi splošni Prolog v trilogijo.

Na koncu sta imensko kazalo ter obdelodanitev virov faksimilov dokumentov in fotografij.

Imensko kazalo vsebuje 213 imen, dokumenti in fotografije pa obsegajo slabih 45 strani in mnogo njih je prvič javno objavljenih!

notranjost knjige

Izseki iz knjige

Poleti 1977 se je glavni urednik Dela Mitja Gorjup dogovoril z udbovcem Miho Brecljem, da bo organiziral prikrito jemanje tipkopisov vseh pisalnih strojev, ki jih uporabljajo novinarji in drugi zaposleni v tej veliki časopisni hiši!

*

Novinarja in urednika Dela Tita Dobrška je Udba hotela, leta 1985, ponovno angažirati. V pogovoru z udbovcem je “samoniciativno dejal, da je sicer pripravljen na ponovno sodelovanje, vendar … da ni v skladu z njegovo moralo dajati podatke o svojih sodelavcih ter da bi ga določena oblika stalnega sestajanja psihološko preveč obremenjevala …”.

*

Jože Javoršek (ovaduško ime Piette) je sodeloval s slovensko Udbo ne samo pri obdelavi Kocbeka, ampak tudi pri drugih udbovskih vohljanjih. Tako danes vemo, da je ovajal tudi Kocbekovo soprogo Zdravko, profesorja Dušana Pirjevca, pisatelje Borisa Pahorja, Vitomila Zupana, Cirila Kosmača in Alojza Rebulo, pesnico Lili Novy, slikarje Zorana Mušiča, Čoro Škodlerja, Lojzeta Perkota in Miha Maleša, akademika in svojega dobrotnika Josipa Vidmarja in še mnogo drugih imen iz slovenske kulture (zalezoval je tudi tuje kulturnike!).

odprta knjiga

Pisatelj vam razkriva

V prvi knjigi pisatelj v prvih treh poglavjih razkriva “potovanje” Edija Kocbeka in prijateljev v “Delovo” črno luknjo! Seveda gre za prispodobo, ki želi ponazoriti, kako so Delova časopisna hiša ter njena oče in mama (Slovenski poročevalec in Ljudska pravica) medijsko “požrle in razčetverile” Kocbeka in njegove prijatelje (med njimi tudi Borisa Pahorja), brez možnosti, da bi le-ti na takšno seciranje v domovini odgovorili!

Glavni akterji v tem medijskem pogromu so bili:
– pri Slovenskem poročevalcu njegov šef in bivši oznovec Rudi Janhuba
– minister in bivši krščanski socialist Tone Fajfar
– pri Delu pa glavni urednik oz. usmerjevalec Mitja Gorjup in njegov slepi izvrševalec, pisatelj in udbovski špicelj Jože Javoršek.

platnice spredaj zadaj

Sledi četrto poglavje, ki odkriva sramoten odnosu Gorjupovega Dela do, zaradi Edvarda Kocbeka, priprtih in zaprtih Viktorja Blažiča (novinarja Dela) in Franca Miklavčiča (sodnika) ter zadnje poglavje o nenavadnem ali če hočete zanimivem udbovsko-režimskem siamskem dvojčku Gorjup–Javoršek.

Druga in tretja knjiga sta še v pripravi, čeprav je dokumentacija skorajda v celoti že zbrana. Terminsko bo celotna triologija o Temni strani Dela prišla na svetlo do konca leta 2020.

Vsebinsko bosta druga in tretja knjiga zajemali predvsem Delov “temačen” odnos do veleemigranta Cirila Žebota, dalje do odstopljenega predsednika slovenske socialistične vlade Staneta Kavčiča in tudi slovenske Antigone, to je Spomenke Hribar. Nekaj malega bo povedanega še o Delu vizavi Borisu Pahorju, čeprav se ta tematika javlja že v prvi knjigi, v povezavi z Delovimi juriši na Edija Kocbeka. Analiziral bom tudi oportunistično relacijo Dela do cestne afere ter seveda spregovoril o vseh udbovskih konfidentih, ki so delovali oz. bili zaposleni v Delovi hiši, in nekaterih tajnih udbovskih zaupnikih, ki so kot zunanji sotrudniki pisali za to hišo. Razkril bom tudi, ali je bil znani novinar Danilo Slivnik resnično sodelavec Udbe s kodnim imenom Potnik ali pa so mu to nekateri krivično naprtili!

Žal bo o nekaterih konfidentih povedano več, o nekaterih manj, o nekaterih sploh ne bo ničesar napisanega, kar pa je nuj- na in neizogibna posledica tega, kot že povedano, da je večina udbovske dokumentacije končala v termični obdelavi (izpuhte- la v zrak, v prozoren zrak, kot bi rekel mojster Shakespeare) in v mehanski obdelavi (se spremenila v papirnato kašo).

Ker pa slabo iz sebe tudi vedno nekaj dobrega rodi, kdo se tu ne bi spomnil na slavne Goethejeve besede iz Fausta, o tem kdo je zlodej Mefisto – “Samo en del moči, ki dobro vekomaj iz slabega rodi” – bom ob zaključevanju triologije obdelal, prvič, tudi štiri “Delovce”, ki jih je Udba nadzirala pod kodnimi imeni Priloga, Jakobinec, Prijatelj in Blaž, ter drugič, opisal lepo in spodbudno zgodbo o novinarjih alternativcih, kjer nastopajo tudi časnikarji sicer do obisti režimsko-socialistične časopisne hiše Delo.

kup knjig

Pomembnejša imena imenskega kazala

Blažič, Viktor
Böll, Heinrich
Božič, Peter
Broz, Josip (Tito)
Dolanc, Stane
Fras, Slavko
Gorjup, Mitja
Hribar, Spomenka
Hribar, Tine
Janša, Janez
Javoršek, Jože (Brejc)
Kardelj, Edvard
Kavčič, Stane
Kidrič, Boris
Kocbek, Edvard
Kraigher, Boris

Kučan, Milan
Maček, Ivan – Matija
Marinko, Miha
Miklavčič, Franc
Nežmah, Bernard
Novy, Lili
Ogrizek, Miloš
Orožen, Marjan
Pahor, Boris
Pogačnik, Bogdan
Popit, France
Ranković, Aleksander
Ribičič, Mitja
Roter, Zdenko

Rupnik, Anton
Slivnik, Danilo
Šentjurc, Lidija
Šetinc, Franc
Šircelj, Jože 115
Šlamberger, Vlado
Štular, Jaka
Vajgl, Ivo
Vidmar, Josip
Vidmar, Tit
Zavrl, Franci
Zemljarič, Janez
Zupan, Vitomil
Žebot, Ciril

Naslovi poglavij

  • Ljudsko-poročevalska “sramotitev” Edvarda Kocbeka
  • Gorjupovo Delo in jubilej Edija Kocbeka
  • Gorjupova Delova hiša proti pričevalcu
  • Gorjupovo Delo proti Viktorju Blažiču in Francu Miklavčiču
  • Gorjup in Javoršek kot režimsko-udbovska siamska dvojčka
fotoaparat s knjigo

DOGODKI

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige

TEMNA STRAN DELA

avtorja Igorja Omerze


Knjiga bo premierno predstavljena

v Ljubljani v torek, 21. maja 2019, ob 18 uri

v muzeju VSO, Cankarjeva cesta 11.

Naročilnica

Cena knjige Temna stran Dela je 24,90€

poštnina za Slovenijo je brezplačna

Knjigo prejmete po povzetju preko Pošta Slovenije.

Za telefonsko naročilo ali dodatne informacije o vašem naročilu pokličite:

070 758 314

Pogoji uporabe

Dragi bralci/bralke,

zahvaljujemo se vam za naročilo na novičke, za knjižna naročila, sporočila, karkoli. Ker od nas ne zahteva samo zakon, da vam povemo kaj bomo z vašimi podatki, ampak nam to nalaga tudi morala. Obstajamo, ker nas podpirate, ker nam zaupate. Za nas ste neprecenljivi. Vaše podatke bomo uporabili za namene obveščanja, komunikacije ali izvedbe naročila in ostali bodo izključno znotraj podjetja.

Kadar koli lahko zahtevate, da vaše podatke popravimo, dopolnemo ali izbrišemo.

In kot pravi Gogolj: “Književnik ima samo enega učitelja: to so bralci sami.”

Hvala, da ste.

Če bi radi še naprej brali drobni tisk, vas toplo vabimo na spletno stran, kjer so zapisani ostali splošni pogoji.