Brezplačna dostava po Sloveniji

Temna stran Dela

Osupljiva anatomija režimsko-udbovskih labirintov.

Cena:

Original price was: 25,00 €.Current price is: 20,00 €.

+ brezplačna dostava

Deli:

Igor Omerza

O avtorju

Številke govorijo zase

Gre za obsežno trilogijo z naslovom Temna stran Dela. Sestavljajo jo tri knjige, ki bodo skupaj obsegale okoli 800 strani.

Prva knjiga obsega 251 strani in jo sestavlja pet poglavij.

Na začetku je tudi splošni Prolog v trilogijo.

Na koncu sta imensko kazalo ter obdelodanitev virov faksimilov dokumentov in fotografij.

Imensko kazalo vsebuje 213 imen, dokumenti in fotografije pa obsegajo slabih 45 strani in mnogo njih je prvič javno objavljenih!

Izseki iz knjige

Poleti 1977 se je glavni urednik Dela Mitja Gorjup dogovoril z udbovcem Miho Brecljem, da bo organiziral prikrito jemanje tipkopisov vseh pisalnih strojev, ki jih uporabljajo novinarji in drugi zaposleni v tej veliki časopisni hiši!

Novinarja in urednika Dela Tita Dobrška je Udba hotela, leta 1985, ponovno angažirati. V pogovoru z udbovcem je “samoniciativno dejal, da je sicer pripravljen na ponovno sodelovanje, vendar … da ni v skladu z njegovo moralo dajati podatke o svojih sodelavcih ter da bi ga določena oblika stalnega sestajanja psihološko preveč obremenjevala …”.

Jože Javoršek (ovaduško ime Piette) je sodeloval s slovensko Udbo ne samo pri obdelavi Kocbeka, ampak tudi pri drugih udbovskih vohljanjih. Tako danes vemo, da je ovajal tudi Kocbekovo soprogo Zdravko, profesorja Dušana Pirjevca, pisatelje Borisa Pahorja, Vitomila Zupana, Cirila Kosmača in Alojza Rebulo, pesnico Lili Novy, slikarje Zorana Mušiča, Čoro Škodlerja, Lojzeta Perkota in Miha Maleša, akademika in svojega dobrotnika Josipa Vidmarja in še mnogo drugih imen iz slovenske kulture (zalezoval je tudi tuje kulturnike!).

Pisatelj vam razkriva

V prvi knjigi pisatelj v prvih treh poglavjih razkriva “potovanje” Edija Kocbeka in prijateljev v “Delovo” črno luknjo! Seveda gre za prispodobo, ki želi ponazoriti, kako so Delova časopisna hiša ter njena oče in mama (Slovenski poročevalec in Ljudska pravica) medijsko “požrle in razčetverile” Kocbeka in njegove prijatelje (med njimi tudi Borisa Pahorja), brez možnosti, da bi le-ti na takšno seciranje v domovini odgovorili!

Glavni akterji v tem medijskem pogromu so bili:

  • pri Slovenskem poročevalcu njegov šef in bivši oznovec Rudi Janhuba
  • minister in bivši krščanski socialist Tone Fajfar
  • pri Delu pa glavni urednik oz. usmerjevalec Mitja Gorjup in njegov slepi izvrševalec, pisatelj in udbovski špicelj Jože Javoršek.

Sledi četrto poglavje, ki odkriva sramoten odnosu Gorjupovega Dela do, zaradi Edvarda Kocbeka, priprtih in zaprtih Viktorja Blažiča (novinarja Dela) in Franca Miklavčiča (sodnika) ter zadnje poglavje o nenavadnem ali če hočete zanimivem udbovsko-režimskem siamskem dvojčku Gorjup–Javoršek.

Druga in tretja knjiga sta še v pripravi, čeprav je dokumentacija skorajda v celoti že zbrana. Terminsko bo celotna triologija o Temni strani Dela prišla na svetlo do konca leta 2020.

Vsebinsko bosta druga in tretja knjiga zajemali predvsem Delov “temačen” odnos do veleemigranta Cirila Žebota, dalje do odstopljenega predsednika slovenske socialistične vlade Staneta Kavčiča in tudi slovenske Antigone, to je Spomenke Hribar. Nekaj malega bo povedanega še o Delu vizavi Borisu Pahorju, čeprav se ta tematika javlja že v prvi knjigi, v povezavi z Delovimi juriši na Edija Kocbeka. Analiziral bom tudi oportunistično relacijo Dela do cestne afere ter seveda spregovoril o vseh udbovskih konfidentih, ki so delovali oz. bili zaposleni v Delovi hiši, in nekaterih tajnih udbovskih zaupnikih, ki so kot zunanji sotrudniki pisali za to hišo. Razkril bom tudi, ali je bil znani novinar Danilo Slivnik resnično sodelavec Udbe s kodnim imenom Potnik ali pa so mu to nekateri krivično naprtili!

Žal bo o nekaterih konfidentih povedano več, o nekaterih manj, o nekaterih sploh ne bo ničesar napisanega, kar pa je nuj- na in neizogibna posledica tega, kot že povedano, da je večina udbovske dokumentacije končala v termični obdelavi (izpuhte- la v zrak, v prozoren zrak, kot bi rekel mojster Shakespeare) in v mehanski obdelavi (se spremenila v papirnato kašo).

Ker pa slabo iz sebe tudi vedno nekaj dobrega rodi, kdo se tu ne bi spomnil na slavne Goethejeve besede iz Fausta, o tem kdo je zlodej Mefisto – “Samo en del moči, ki dobro vekomaj iz slabega rodi” – bom ob zaključevanju triologije obdelal, prvič, tudi štiri “Delovce”, ki jih je Udba nadzirala pod kodnimi imeni Priloga, Jakobinec, Prijatelj in Blaž, ter drugič, opisal lepo in spodbudno zgodbo o novinarjih alternativcih, kjer nastopajo tudi časnikarji sicer do obisti režimsko-socialistične časopisne hiše Delo.

Vpogled v vsebino

Pomembnejša imena imenskega kazala

Blažič, Viktor Böll, Heinrich Božič, Peter Broz, Josip (Tito) Dolanc, Stane Fras, Slavko Gorjup, Mitja Hribar, Spomenka Hribar, Tine Janša, Janez Javoršek, Jože (Brejc) Kardelj, Edvard Kavčič, Stane Kidrič, Boris Kocbek, Edvard Kraigher, Boris Kučan, Milan Maček, Ivan – Matija Marinko, Miha Miklavčič, Franc Nežmah, Bernard Novy, Lili Ogrizek, Miloš Orožen, Marjan Pahor, Boris Pogačnik, Bogdan Popit, France Ranković, Aleksander Ribičič, Mitja Roter, Zdenko Rupnik, Anton Slivnik, Danilo Šentjurc, Lidija Šetinc, Franc Šircelj, Jože 115 Šlamberger, Vlado Štular, Jaka Vajgl, Ivo Vidmar, Josip Vidmar, Tit Zavrl, Franci Zemljarič, Janez Zupan, Vitomil Žebot, Ciril