Brezplačna dostava po Sloveniji

France Bučar – Tikveš

Velikani slovenske osamosvojitve in Udba

Cena:

Original price was: 30,00 €.Current price is: 25,00 €.

+ brezplačna dostava

Deli:

Igor Omerza

O avtorju

Pisatelj vam razkriva

Knjiga dokumentirano opisuje obsežno zalezovanje Franceta Bučarja od leta 1975 do leta 1990. Slovenska tajna politična policija (ponarodelo) Udba je Bučarju nadela “zalezovalno” kodno ime “Tikveš”.

V zadnjih letih propadlega režima je bil najbolj tajno spremljan posameznik v socialistični Sloveniji. V njegovi domačiji v Bohinjski Bistrici so vgradili tajni policaji prisluškovalne naprave celo v stranišču! Bil je blizu zapora zaradi pisanja v 57. številko Nove revije in zaradi nastopa pred odborom evropskega parlamenta (20. januar 1989).

Nastop je bil za tiste čase, glede na možnost represalij doma, radikalen in neustrašen, saj je France Bučar med drugim dejal, da je finančna pomoč Jugoslaviji in podobnim državam nesmiselna in škodljiva, ker jim omogoča nadaljevati “protidemokratično prakso upravljanja svojih ljudstev”.

Jože Smole, takratni šef socialistične zveze ga je zato označil za narodnega izdajalca! In ta “izdajalec” in intenzivni subjekt tajnega zalezovanja je čez dobro leto dni postal prvi predsednik demokratično izvoljenega slovenskega parlamenta in tudi odločilno prispeval k suvereni, mednarodno priznani slovenski državi. Zato je že v naslovu knjige France Bučar označen za velikana slovenske osamosvojitve!

Vpogled v vsebino

Pomembnejša imena imenskega kazala

Avbelj, Viktor Baškovič, Ciril Bavčar, Igor Blažič, Viktor – Viki Borštner, Ivan Broz, Josip – Tito Broz, Jovanka Bučar, France Capuder, Andrej Car, Pavle Dolanc, Stane Drnovšek, Janez Ertl, Tomaž Eržen, Ivan Frumen, Miran Gradišnik, Janez Grafenauer, Niko Grnjak, Aleksandar Hribar, Tine Hribar, Spomenka Inkret, Andrej Jančar, Drago Janša, Janez Jeza, Franc Jezernik, Mišo Juhant, Janez Kardelj, Edvard Kermauner, Taras Kocbek, Edvard Kovač, Bogomir Kraigher, Sergej Kučan, Milan Levstik, Vinko Marinc, Andrej Maver, Mario (Marij) Mencinger, Jože Miklavčič, Franc Močnik, Rastko Murko, Mojca –Drčar Novak, Boris A. Omerza, Igor Ošlak, Vinko Pahor, Boris Pahor, Sergij Peterle, Lojze Pirjevec, Dušan Pirjevec, Jože Popit, France Prebil, Peter Prokšelj, Nikola – Niko Pučnik, Jože Puhar, Alenka Rebula, Alojz Ribičič, Ciril Ribičič, Mitja Rode, Franc Roter, Zdenko Rotovnik, Mitja Rupel, Dimitrij – Dim Rus, Veljko Sirc, Ljubo Smole, Jože Stanovnik, Justin Stres, Anton – Tone Strgar, Jože Šentjurc, Lidija Šetinc, Franc Šinigoj, Dušan Školč, Jožef Šuštar, Alojzij Šušteršič, Janez Tasič, David Tepeš, Štefan Tomc, Gregor Tudjman, Franjo Urbančič, Ivo Vipotnik, Janez Vodopivec, Peter Zalašček, Franc Zavrl, Franci Zlobec, Ciril Zore, Boris Zore, Marko Zorn, Danilo Zupančič, Boštjan M. Žabkar, Jože Žajdela, Ivo Žebot, Ciril Žerdin, Ali Žorž, Samo